SKOLNIEKS PĒTNIEKS PILSĒTNIEKS

 1. Brocēnu vidusskolas metodiskās padomes vadītāja LAURA MIĶELSONE: «Pavisam ideālas bija Latvijas Arhitektu savienības organizētās 4 nodarbības, kuru laikā skolēni mācījās gan sadarbības prasmes, gan attīstīja radošumu, gan viņiem bija jāmācās argumentēt savu viedokli, gan praktiskās lietas, kas saistītas ar mākslu un tehnoloģijām. Un to visu saliek kopā vienā nodarbībā.»

  LATVIJAS SKOLAS SOMA — kas, kā un kāpēc?


 2. MARK ARHITEKTI vadošais arhitekts MĀRTIŅŠ OŠĀNS: «SKOLNIEKS PĒTNIEKS PILSĒTNIEKS ir tik iedvesmojošs, ka es gribētu pieteikties par voluntieri, ja ir brīva vieta vai ja kāds kādreiz netiek.»


 3. KRĀSU SERVISS IT un mārketinga projektu vadītājs TOMS KRILOVS: «Nevaru nopriecāties, cik foršu darbu jūs esat paveikuši un turpināt darīt! Gribētos pašam iesaistīties, bet neesmu ne arhitekts, ne īsti krāsu speciālists.»


 4. Sociālās atbildības programmas ietvaros projekta atbalstītājs KRĀSU SERVISS piedāvāja skolēniem apmeklēt SKOLNIEKS PĒTNIEKS PILSĒTNIEKS pulciņu. Lai tiktu pie šīs iespējas, bija jāpiedalās konkursā, jāizveido no papīra telpiska krāsu bundža un tā jāizkrāso. 


 5. Cēsu novada vizuālās mākslas skolotāju metodiskās apvienības vadītāja DIGNA BICĀNE: «Ļoti, ļoti labas atsauksmes par nodarbību no dalībniekiem, jau cenšas izmantot savās mācību stundās. Lai izdodas turpināt un attīstīt mācību metodes, un tiešām realizējas mācību materiālu izdošana. Tas ir ļoti vērtīgs darbs, ko darāt. Labprāt vēlētos atkal pēc kāda laiciņa tāda veida nodarbību!»


 6. Latvijas Nacionālā kultūras centra mākslas izglītības eksperte ILZE KUPČA: «Paldies par aizraujošo semināru mākslas skolu pedagogiem! Lieliski, ka esat komanda  — domāju, ka tieši tāpēc izglītības pasākumi, kurus  īstenojat, attīstās un pilnveidojas. Nodarbības intensīvais temps, aizrautība, spēles prieks ir tas, kas iedvesmo un rosina tūlīt izmēģināt tikko apgūto ar skolēniem klasē.

  Nebūdami pedagogi, esiet intuitīvi atraduši jēgpilnu veidu, kā mācīt un aizraut, rosinot darbnīcas dalībniekus domāt par apkārtējo vidi un arhitektūru. Paldies, ka atrodat laiku, lai darītu labu darbu — izglītot laikabiedrus un dalīties ar savu pieredzi.»


 7. Rīgas Izglītības un informatīvi metodiskā centra profesionālās pilnveides nodaļas galvenā speciāliste INGA LIEPNIECE: «Ļoti labi organizēti semināri Rīgas sākumskolu skolotājiem, kuri ļoti aktīvi līdzdarbojās, lai apgūtu prasmes, kā skolotājiem ar bērniem sarunāties par pilsētvidi un aktivizētu skolēnu radošo darbību: radošo domāšanu un praktiskās iemaņas, veicinātu skolēnu pašiniciatīvu profesijas izvēlē, pašizpausmi, pašapziņu.» 8. Ērgļu arodvidusskolas sabiedrisko attiecību speciāliste INESE OLTE: «Konkurss ECOSOLIS — par ilgtspējīgu būvniecību ir veiksmīgi noslēdzies. Paldies jūsu radošajai komandai par klātbūtni un darbnīcu organizēšanu. Jums bija iespēja uzklausīt skolēnu viedokli un novērtēt viņu prasmes. Savukārt jūsu profesionālā pieredze un zināšanas bija skolēnu ieguvums. Visiem kopā mums izdevās izveidot saturisku, jaunietim saistošu un kvalitatīvu pasākumu. Ceru, ka šī sadarbība turpināsies!»

   


 9. Latvijas mākslas akadēmijas Dizaina nodaļas lektore AIJA FREIMANE: «Paldies par to, ko darāt un ierosināt. Labi, ka par ilgtspējas tēmu runā visi profesionāļi, kuriem tā rūp. Jo vairāk teiks no dažādiem skatu punktiem, jo iespējams, ka kaut kas patiešām var uzlaboties, domājot arī par cilvēku!» 10. Ziemeļu Ministru padomes biroja Latvijā padomniece DAINA MEŽECKA: «Paldies SKOLNIEKS PĒTNIEKS PILSĒTNIEKS komandai: darbnīcas VAI VIEGLI BŪT ILGI? vadītājiem — Ilzei par netveramo atmosfēru stāstījumā ar sirsnīgu un trāpīgu lakoniskumu, kas atraisīja un iedvesmoja klausīties un darboties! — Zigmāram, kurš spēja izraisīt pozitīvu intrigu ap garlaicību un jau pats savā personā personificēja starpsektoru sadarbības un savstarpējas ieklausīšanās jēgu un iespējamību, pārliecinoši prezentējot savas kā «jaunās māmiņas» intereses apkārtējās vides izveidē! — Norai par nenogurdināmo grupas ideju pierakstīšanu un apkopošanu. Sirsnīgs paldies par viesmīlību un gardo tēju un našķu  galdu! Ceru, ka jūsu — arhitektu — diena jums pašiem arī šķita izdevusies, lai arī nozīmēja darbu, nevis bezrūpīgas svinības!»


Built with Berta.me