SKOLNIEKS PĒTNIEKS PILSĒTNIEKS

  1. APBŪVĒTĀ VIDE ietekmē ikvienu cilvēku ik dienu, nosakot pat viņa uzvedību. Harmonisku to var veidot tikai labi informēta sabiedrība. ARHITEKTŪRAS un PILSĒTVIDES izglītība palīdz iepazīt, vērtēt un kritizēt mūsu pašu apdzīvoto telpu. Tās izveide ir nebeidzams process, kurā sāk līdzdarboties jau no mazotnes — vērojot, analizējot un attēlojot.

    SKOLNIEKS PĒTNIEKS PILSĒTNIEKS māca domāt un domāt skaidri, strukturēti, sistēmiski un telpiski, individuālam darbam pievienot arī starpdisciplināro prasmi darboties grupā. SPP zinību apguve audzē prasmes argumentēt un sekmē spējas sadarboties, kā arī veidot savstarpējās attiecības. SPP mācību kurss palīdz ieviest pielietojamu un pamatotu domu uzbūvi mākslinieciski jau apdāvināto bērnu mācību saturā.

    Mēs esam PAR labu izglītību APBŪVĒTĀS VIDES veidošanas mākslā! Tikai lai cilvēcīgāk dzīvotu.


Built with Berta.me