SKOLNIEKS PĒTNIEKS PILSĒTNIEKS

 1. SPP metodiskais līdzeklis mācību kursam Latvijas kultūrizglītībā  

  DIZAINS: H2E
  ATBALSTA: VKKFKMRPAB


 2. Eksperimentālā pedagoģija kliedējusi uzskatu, ka talants iedzimst. Potenciāls attīstīt spējas pat APBŪVĒTĀS VIDES izveides mākslā mīt ikvienā bērnā, ja tiek dota iespēja mācīties!

  APBŪVĒTĀS VIDES mācību pamats ir cilvēka mērogs un ķermeņa loma apkārtējās fiziskās pasaules aptveršanā, kas balstās uz fantāziju un zināšanu, teorijas un eksperimentu mijiedarbību.


  APGŪSTAMĀS IEMAŅAS:

  • uztvert dzīves telpu ar visām 5 cilvēka maņām
  • apzināties savu lomu, tiesības un pienākumus, radot APBŪVĒTO VIDI
  • novērtēt vēsturisko un mūsdienu ARHITEKTŪRU un PILSĒTVIDI
  • izprast attiecības starp dabisku un APBŪVĒTU VIDI, kā arī līdzsvaru starp ilgtspējīgu attīstību un dzīves kvalitāti
  • uzkrāt vārdus, lai bērni un jaunieši varētu pārrunāt APBŪVĒTĀS VIDES ietekmi uz sabiedrības dzīvi
  • analizēt un izprast APBŪVĒTĀS VIDES veidotāju darba metodes un problemātiku
  • strādāt komandā, vērot, atklāt problēmas un rast risinājumus
  • eksperimentēt ar atšķirīgiem paņēmieniem un tehnikām, formām un materiāliem
  • atraisīt un attīstīt jūtīgumu un iztēli, diskutēt un kritizēt
  • uzzināt, ka ARHITEKTŪRA ir radoši intelektuāls izpētes un dizaina uzdevums, kas balstās kultūras, mantojuma, dabas un sabiedrības vērtībās

   

   SPP PASĀKUMI:

   PUNKTVEIDA. Vienreizēja darbnīca 2—3 stundu garumā izzinošas rotaļas formā aptuveni 30 viena vecuma audzēkņiem. Nodarbības uzbūve — no teorijas caur diskusiju uz praktisko darbošanos. Koleģiāls darbs grupās bez uzspiestas disciplīnas proporcijā 1 arhitekts un 5—6 skolēni. Sadarbosimies ar ieinteresētiem mācību iestāžu pedagogiem vai interešu centru vadītājiem, kā arī ar sabiedrībai atvērtu kultūras norišu — festivālu un svētku, forumu un akciju — rīkotājiem.

   LĪNIJVEIDA. Lekciju un nodarbību kurss — tematiska projektu nedēļa, nometne vai plenērs — vispārizglītojošajās skolās, specializētajās mācību iestādēs, interešu centros vai Arhitektu namā dažāda vecuma audzēkņu grupām. Kursa uzbūve — no teorētiska pētījuma caur diskusiju uz praktisku noslēguma darbu. Sadarbosimies ar skolām, kuras piedalījušās punktveida pasākumos, kā arī sludināsim publiski pieejamus notikumus.


   Built with Berta.me