SKOLNIEKS PĒTNIEKS PILSĒTNIEKS

 1. SKOLNIEKS PĒTNIEKS PILSĒTNIEKS [SPP] ir Latvijā nebijusi brīvdomīgās izglītības ideja, kas uzsākta 2009.gadā, lai zinībās par APBŪVĒTĀS VIDES veidošanās mākslu ievadītu bērnus un skolu jauniešus. Lai veicinātu nākamo pieaugušo — tās lietotāju, pasūtītāju un likumdevēju — izpratni par ARHITEKTŪRU un PILSĒTVIDI. Projekta SPP apjomīgākais rezultāts ir neformāls mācību kurss. Atbildīgi apmācām arī skolotājus, vecākus, uzņēmējus, algotņus, APBŪVĒTĀS VIDES pārmaiņu administratorus, ministrus vai prezidentu.

  No 2017.gada SPP ir Starptautiskās Arhitektu savienības [UIA] arhitektūras izglītības programmas ARHITEKTŪRA UN BĒRNI biedrs.

  Projektu SPP īsteno Jauno Arhitektu apvienība [JAA], kas ir valstī vienīgās profesionālās organizācijas Latvijas Arhitektu savienības [LAS] jaunākā struktūrvienība.  JAA dibināta 2009.gada pavasarī.

  SPP DARBĪBA:

  • apmācību metodikas dažādām mērķauditorijām
  • daudzveidīgi audzinošas aktivitātes 
  • sadarbība ar saistošām organizācijām 
  • piesaiste Latvijas izglītības sistēmai 
  • starptautiska pieredze plus alternatīvā pedagoģija
  • mācību un uzskates līdzekļi
  • apbūvētās vides suvenīri
  • bērnu balva ikgada labākajam darbam Latvijas arhitektūrā

  • ARHITEKTI:

   LIENE GAUJENIETE, SPP koordinatore 2020
   INDRA ĶEMPE, SPP koordinatore 2009—2019

   AGNESE LĀCE, ANDRA ODUMĀNE-JANIČENKO, ANTRA SAKNĪTE, BARBARA BULA, ELĪNA LIEPA, ELĪNA LĪBIETE, ELĪZA ANETE BAJĀRA, IEVA SKADIŅA, ILVA CĪRULE, ILZE DIDRIHSONE, ILZE MEKŠA, IRBE ŠMITE, LĪVA KREISLERE, MARITA SĪMANE, MARTA DZENE, MĀRA ĀBELE, NORA SAULESPURĒNA, RENĀTE PABLAKA, VIKTORIJA BARINOVA, ANSIS PAEGLĪTIS, IGORS SUHOVILOVS, IVARS VEINBERGS, IVO ŠTEIMANIS, KĀRLIS NARKEVIČS, RAIMONDS SAULĪTIS, REINIS SALIŅŠ, RITVARS KRASTIŅŠ, ZIGMĀRS JAUJA, SPP metodiķi un / vai mācību aktivitāšu vadītāji


  Built with Berta.me