SKOLNIEKS PĒTNIEKS PILSĒTNIEKS


 1. 15. DECEMBRIS

  SPP darbnīca KĀDA JĒGA? 4.klases skolēniem Brocēnu vidusskolā.

  ARHITEKTI: Barbara Bula, Nora Saulespurēna, Ilze Didrihsone, Kārlis Narkevičs
  METODE: Barbara Bula, Irbe Šmite
  FOTO: Indra Ķempe
  PROJEKTS: Latvijas skolas soma
  ATBALSTA: KMKrāsu serviss


 2. 14. DECEMBRIS

  SPP pulciņš KAIRINĀJUMI aicinātiem 5.klašu skolēniem Arhitektu nama Torņa zālītē Rīgā.

  ARHITEKTI: Ilze Mekša, Zigmārs Jauja
  METODE: Ilze Mekša, Zigmārs Jauja
  FOTO: Zigmārs Jauja
  ATBALSTA: Krāsu serviss


 3. 30. NOVEMBRIS

  SPP pulciņš DĀVIDS aicinātiem 5.klašu skolēniem Arhitektu nama Torņa zālītē Rīgā.

  ARHITEKTI: Ilze Didrihsone, Ivars Veinbergs
  METODE: Ilze Didrihsone
  FOTO: Ivars Veinbergs, Indra Ķempe
  ATBALSTA: Krāsu serviss


 4. 29. NOVEMBRIS

  SPP darbnīca MĒROGS ARHITEKTŪRĀ 3.&4.klašu skolēniem Brocēnu vidusskolā.

  MĒRS
  MĒROGS
  PIEMĒROTS
  MĀJA MAN

  ARHITEKTI: Ilze Didrihsone, Nora Saulespurēna, Ilva Cimermane, Ilze Mekša, Zigmārs Jauja
  METODE: Ieva Skadiņa, Ilze Didrihsone, Nora Saulespurēna
  FOTO: Indra Ķempe
  PROJEKTS: Latvijas skolas soma
  ATBALSTA: KMKrāsu serviss


 5. 16. NOVEMBRIS

  SPP pulciņš PIRMIE UZ MARSA aicinātiem 5.klašu skolēniem Arhitektu nama Torņa zālītē Rīgā.

  Pēc datiem internetā pirmos ļaudis uz Marsa plānots izsēdināt 2024.gadā. Pieņemam, ka 2055.gadā jau ir salidojuši samērā daudz dzīvotgribētāju. Kādas telpas būs vajadzīgas, uzsākot dzīvi no jauna? Galds kā centrālais būvlaukums, ap kuru un kurā grupējas telpas Marsa kosmiskajai stacijai, kas ir cilvēka izdzīvošanai atbilstoša.

  ARHITEKTI: Nora Saulespurēna, Kārlis Narkevičs
  METODE: Nora Saulespurēna, Ilze Didrihsone, Ieva Skadiņa
  FOTO: Kārlis Narkevičs
  ATBALSTA: RPABKrāsu serviss


 6. 2. NOVEMBRIS

  SPP pulciņš ĒKU MĀKSLINIECISKAIS TĒLS aicinātiem 5.—7.klašu skolēniem Arhitektu nama Torņa zālītē, Rīgā.

  ARHITEKTI: Ilze Didrihsone, Igors Suhovilovs
  METODE: Ilze Didrihsone, Ieva Skadiņa
  FOTO: Igors Suhovilovs, Indra Ķempe
  ATBALSTA: RPABKrāsu serviss


 7. 19. OKTOBRIS

  SPP pulciņš ARHITEKTŪRAS VALODA 5.—7.klašu skolēniem Arhitektu nama Torņa zālītē Rīgā.

  ARHITEKTI: Ieva Skadiņa, Agnese Lāce
  METODE: Ilze Didrihsone
  FOTO: Ieva Skadiņa, Agnese Lāce
  ATBALSTA: RPABKrāsu serviss


 8. 12. OKTOBRIS

  SPP darbnīca TERMINATORS 4.klases skolēniem Brocēnu vidusskolā.

  ARHITEKTI: Ilze Didrihsone, Nora Saulespurēna, Antra Saknīte, Kārlis Narkevičs
  METODE: Ilze Didrihsone
  FOTO: Indra Ķempe
  PROJEKTS: Latvijas skolas soma
  ATBALSTA: KMKrāsu serviss


 9. 26. SEPTEMBRIS

  SPP darbnīca ĒKA UN ENERĢIJA 6.klases skolēniem Babītes vidusskolā.

  ARHITEKTI: Ieva Skadiņa, Ilze Mekša, Ilva Cimermane, Renāte Pablaka, Kārlis Narkevičs, Ivars Veinbergs
  METODE: Ieva Skadiņa
  INFO: Babītes vidusskola
  FOTO: Ilva Cimermane, Kārlis Narkevičs
  ATBALSTA: RPABKrāsu serviss


 10. 21. SEPTEMBRIS

  SPP darbnīca ARHITEKTŪRAS VALODA 3.klases skolēniem Brocēnu vidusskolā

  ARHITEKTI: Ilze Didrihsone, Renāte PablakaViktorija Barinova, Nora Saulespurēna, Ilva Cimermane
  METODE: Ilze Didrihsone
  FOTO: Indra Ķempe
  INFO: Brocēnu vidusskola
  PROJEKTS: Latvijas skolas soma
  ATBALSTA: KM, Krāsu serviss


 11. 28. MAIJS

  SPP darbnīca TERMINATORS Daugavpils Marka Rotko mākslas centra audzēkņiem.

  ARHITEKTI: Ilze Didrihsone, Nora Saulespurēna, Ieva Skadiņa, Barbara Bula, Ilze Mekša, Ilva Cimermane, Irbe Šmite, Igors Suhovilovs
  METODE: Ilze Didrihsone
  FOTO: Indra Ķempe, Irbe Šmite
  ATBALSTA: VKKF


 12. 27. MAIJS

  SPP darbnīca VAI VIEGLI BŪT ILGI? 6.—8.klašu skolēniem Daugavpils Saskaņas pamatskolā.

  ilgstpējīga attīstība = sabiedrība + ekonomika + ekoloģija

  [3 varas] cilvēks + nauda + daba
  [3 krāsas] dzeltens + zils + zaļš
  [3 grupas] jaunās māmiņas + biznesmeņi + zaļie aktīvisti
  [3 telpas] mans + mans|tavs + mūsu|jūsu
  [3 modeļi] grafiks vai konstrukcija vai pilsēta

  ARHITEKTI: Ilze Didrihsone, Nora Saulespurēna, Ieva Skadiņa, Barbara Bula, Agnese Lāce, Ilva Cimermane, Irbe Šmite, Igors Suhovilovs
  METODE: Ilze Didrihsone, Nora Saulespurēna
  INFO: DSP
  FOTO: Indra Ķempe
  ATBALSTA: VKKF


 13. 19. MAIJS

  SPP bērnu balvas ZIRNIS žūrijas pārstāves Latvijas Arhitektūras 2016.gada balvas svinīgajā ceremonijā kinoteātrī SPLENDID PALACE. 

  Sesto Latvijas arhitektūras bērnu balvu ZIRNIS Marta, Signe un Diāna pasniedza apartamentu kompleksa KADO KARIM autoriem SZK UN PARTNERI arhitektiem.

  SPP: Zigmārs Jauja
  FOTO: LSM
  INFO: LSM, IR, FOLD, ABCLatarh
  ATBALSTA: Krāsu serviss


 14. 18. MAIJS

  SPP bērnu balvas ZIRNIS žūrija un Latvijas Arhitektūras 2016.gada balvai izvirzīto darbu vērtēšana Arhitektu namā.

  SPP žūriju pārstāvēja Rīgas Valda Zālīša sākumskolas, Rīgas Centra daiļamatniecības pamatskolas, Mežciema pamatskolas, Rīgas Centra humanitārās vidusskolas, Mārupes vidusskolas un Rīgas Juglas vidusskolas, kā arī SPP pulciņa audzēkņi — kopā 4.—6.klašu 20 skolēni. No konkursa pusfinālā iekļuvušajiem 16 darbiem viņi pretendentus vērtēja jauktās 4 komandās, kam paši izvēlējās kritērijus. Rezultātu noteica, balsojot par 4 finālistiem — KADO KARIM apartamentu kompleksu Jūrmalā, Kolekcionāra māju Ķīpsalā, Neikenkalna dabas koncertzāli Dikļos un Latvijas Nacionālā mākslas muzeja rekonstrukciju Rīgā. Uzvarējušais komplekss ieguva 13 balsis.

  ARHITEKTI: Zigmārs Jauja, Ivars Veinbergs, Kārlis Narkevičs, Agnese Lāce
  METODE: Zigmārs Jauja, Ilze Didrihsone
  FOTO: Indra Ķempe
  ATBALSTA: Krāsu serviss


 15. 11. MAIJS

  SPP pulciņš UZZĪMĒ LAIKU! 5.—6.klašu skolēniem Arhitektu nama Torņa zālītē Rīgā.

  Kā izmaiņas cilvēces pasaules uzskatā ietekmējušas apbūvēto vidi un arhitektūras stilus? Kā vēsturiskas būves iecere īstenojusies, izmantojot noteiktā laikā pieejamos materiālus un konstrukcijas, domāšanas veidu un zināšanas?

  ARHITEKTI: Renāte Pablaka, Agnese Lāce
  METODE: Renāte Pablaka, Agnese Lāce
  FOTO: Agnese Lāce
  ATBALSTA: Krāsu serviss


 16. 20. APRĪLIS

  SPP pulciņš KĀDA JĒGA? 5.—6.klašu skolēniem Arhitektu nama Torņa zālītē Rīgā.

  Kā apkārtējā vide ietekmē apbūvi? Vai vienu un to pašu ēku var uzbūvēt gan tuksnesī, gan aiz polārā loka? Ir sakarības starp būvobjekta izskatu, izmēru, materiālu un vietu, kur tas atrodas. Ir saikne starp apkārtnes kontekstu un arhitektūru. Ik būvvietai ir gars. 

  ARHITEKTI: Barbara Bula, Zigmārs Jauja
  METODE: Barbara Bula, Irbe Šmite
  FOTO: Zigmārs Jauja
  ATBALSTA: Krāsu serviss


 17. 15. APRĪLIS

  SPP darbnīca METODES METODE IESPĒJAMĀ MISIJA skolotājiem NVO namā Rīgā.

  1. SPP metodes KAIMIŅI mērķis ir akcentēt nozīmīgāko labas apbūves aspektu — lietotāju vajadzības ievērojošu attieksmi. Analizējot iespējamo iedzīvotāju attiecību modeļus un iejūtoties arhitekta lomā, konkrētā projektā ņemot vērā kāda indivīda intereses un vismaz divu kaimiņu kopīgās vēlmes, veidojas izpratne, ka iedzīvotāju spēja sadarboties ir galvenā būves ilgtspēja.

  Trenēšana domāt un veidot attiecības no izprotoša skata uz apbūvēto vidi ir SPP mācību mērķis. SPP pieeja māca:

  • domāt skaidri, strukturēti un telpiski 
  • darboties pamatoti, partnerībā un starpdisciplināri
  • spēlējoties un ietverot noslēpumu vai ierobežojumu kā instrumentus

  2. Gadsimtu pirms mūsu ēras romiešu arhitekts, inženieris un zinātnieks Vitrūvijs aprakstīja 3 arhitektūras pamatīpašības: izturība, lietderība, skaistums. FIRMITAS UTILITAS VENUSTAS. Tās arvien ir aktuālas un pat atzītas par vispārēja radošuma pamatu. Izturība ir svarīga, jo nestabila vai pat brūkoša būve nav pievilcīga un to negribas lietot. Lietderība ir svarīga, jo nav vajadzības stiprināt un izskaistināt neizmantojamu būvi. Skaistums ir svarīgs, jo brutālu konstrukciju negribas lietot. Lietderīgais un izturīgais jāizsaka skaistā formā. Savukārt 3 nozīmīgākie mākslinieciskās izteiksmes līdzekļi, kas arhitektūru gan atšķir no citām mākslām, gan vieno ar tām, ir — ritms, apjoms, telpa. 

  Dažādu mācību priekšmetu skolotāji starpdisciplinārā grupā kopā ar SPP arhitektu plāno metodi nodarbībai par pilsētvidi:

  • izlozē 1 tēmu no 6 — izturība, lietderība, skaistums vai ritms, apjoms, telpa
  • skolotāji izskaidro savai grupai sevis mācāmā priekšmeta jēgu
  • kā metodiski izmantot un vienot vairāku priekšmetu jēgas 1 tēmas apguvei?
  • ierobežojums — ietver arī 1 skolotāja priekšmeta jēgu, kurš nevarēja ierasties 

   

  ARHITEKTI: Ilze Didrihsone, Ieva Skadiņa, Nora Saulespurēna, Kārlis Narkevičs
  METODE: SPP
  FOTO: Indra Ķempe
  ATBALSTA: Krāsu serviss


 18. 13. APRĪLIS

  SPP pulciņš MANA MĀJA 5.—6.klašu skolēniem Arhitektu nama kafejnīcā Rīgā. Darbi tika uzbūvēti divās nodarbībās, iesākot tos 30.martā.

  ARHITEKTI: Ieva Skadiņa, Ilva Cimermane, Ilze Mekša
  METODE: Ieva Skadiņa, Ilze Didrihsone, Nora Saulespurēna
  FOTO: Ilze Mekša, Ieva Skadiņa
  ATBALSTA: Krāsu serviss


 19. 10. MARTS

  SPP darbnīca ARHITEKTŪRAS VALODA 4.klases skolēniem Rīgas Juglas vidusskolā.

  ARHITEKTI: Renāte Pablaka, Agnese Lāce, Ilze Mekša, Viktorija Barinova, Kārlis Narkevičs
  METODE: Ilze Didrihsone
  FOTO: Agnese Lāce, Kārlis Narkevičs
  ATBALSTA: Krāsu serviss


 20. 2. MARTS

  SPP pulciņš TERMINATORS 5.—6.klašu skolēniem un LMA funkcionālā dizaina bakalaura 1.kursa studentiem Arhitektu nama Lielajā zālē Rīgā.

  Terminators ir robeža starp debesu ķermeņa apgaismoto [dienas] un neapgaismoto [nakts] daļu. Arī uz Mēness. Pret Zemi vienmēr ir pavērsta tikai viena un tā pati Mēness puslode — otra nav redzama, jo Mēness apgriešanās laiks ap savu asi ir vienāds ar apriņķošanas laiku apkārt Zemeslodei. Raugoties no Zemes, šķiet, ka Mēnesim ir gan tumšā, gan gaišā puse, taču tā tas nav, jo abas puses saņem vienlīdz Saules gaismas, jo Zeme rotē ap Sauli, bet Mēness ap Zemi.

  Kāda būtu dzīve uz planētas, kura negriežas ap savu asi? Iedzīvotāji grupējas gar terminatoru. Valda nevienlīdzīgi apstākļi, jo vieni dzīvo mūžīgā tumsā, otri — mūžīgā gaismā! Likums nosaka, ka zemesgabalus nedrīkst apvienot. Būvējot mītnes, balstīties drīkst tikai uz savas zemes, toties likums neaizliedz konstrukciju iestiept pāri terminatoram pretējā gruntsgabalā. Iedzīvotāji sadarbojas, lai nodrošinātu katrs savas vajadzības abpus terminatoram.

  Nodarbības pirmā daļa 5.—6.klašu skolēniem notika 17.februārī.

  ARHITEKTI: Ilze Didrihsone, Irbe Šmite
  METODE: Ilze Didrihsone
  FOTO: Irbe Šmite
  ATBALSTA: Krāsu serviss


 21. 24. FEBRUĀRIS

  SPP darbnīca ĒKA UN ENERĢIJA 5.klašu skolēniem Mežciema pamatskolā Rīgā.

  6 novietnes : 6 brīvdienu mājas

  [1] mežs + kalns
  [2] mežs + klajums
  [3] upe + mežs + kalns
  [4] upe + klajums
  [5] jūra + mežs + kalns
  [6] jūra + klajums

  atjaunojamie dabas energoresursi:

  [saule] kolektori
  [vējš] ģeneratori
  [zeme] siltumsūkņi
  [ūdens] hidrostacijas, ģeneratori, siltumsūkņi
  [biomasa] koģenerācijas stacijas

  ARHITEKTI: Ieva Skadiņa, Ilze Mekša, Nora Saulespurēna, Antra Saknīte, Barbara Bula, Kārlis Narkevičs
  METODE: Ieva Skadiņa
  FOTO: Antra Saknīte, Kārlis Narkevičs
  INFO: MCPS
  ATBALSTA: Krāsu serviss


 22. 3. FEBRUĀRIS

  SPP pulciņš [IZ]DZĪVOŠANA 5.—6.klašu skolēniem Arhitektu nama Torņa zālītē Rīgā.

  VIRZIENS | VĒRTĪBAS | DRAUDI | LIEKAIS

  [dzeltens] uz priekšu | uz augšu | uz leju | zigzagā
  [sarkans] saule | vējš | ūdens | zvēri
  [zaļš] mode | krāsa | materiāls | konstrukcijas veids
  [zils] ticība | tehnoloģijas | tradīcijas | nacionālā identitāte

  ARHITEKTI: Ieva Skadiņa, Igors Suhovilovs
  METODE: Ilze Didrihsone, Ieva Skadiņa
  FOTO: SPP
  ATBALSTA: Krāsu serviss


 23. 27. JANVĀRIS

  SPP darbnīca PAGALMS audzēkņiem, vecākiem, skolotājiem, skolēniem bērnudārzā PUTNU DĀRZS Rīgā.

  VIDE pirmsskolas vecuma bērnu kustībai un izaugsmei:

  • pašu rokām īstenojama
  • veselīga, dabīga, droša un radoša
  • saglabā vai pārveido esošo vērtīgo vai to, ko nevar mainīt
  • ar laika apstākļiem un gadalaikiem pielāgojamu inventāru 
  • viegli kopjama

  ARHITEKTI: Ilva Cimermane, Barbara Bula, Agnese Lāce, Renāte Pablaka, Kārlis Narkevičs
  METODE: SPP
  FOTO: Indra Ķempe
  INFO: Putnu dārzs
  ATBALSTA: Krāsu serviss, Putnu dārzs


 24. 20. JANVĀRIS

  SPP pulciņš TORŅU SPĒLES Vecrīgas skolu 5.—6.klašu skolēniem Arhitektu nama Torņa zālītē Rīgā. Darbi tika uzbūvēti divās nodarbībās, iesākot tos 6.janvārī.

  ARHITEKTI: Nora Saulespurēna, Ivars Veinbergs
  METODE: Nora Saulespurēna
  FOTO: Ivars Veinbergs
  ATBALSTA: Krāsu serviss


Built with Berta.me